diziem e-sgk Ücretsiz Kredi Sorgulama hizlipro
bayan escort

NİKSARLI'YA ÇAĞRI


Bu makale 2013-08-13 18:07:07 eklenmiş ve 3068 kez görüntülenmiştir.
Selahaddin GÜMÜŞAY

 

 

 

 

 

 

 

                                            NİKSARLI'YA ÇAĞRI

 

                             Çıkıp   KELTEPE'ye,   otağ   kuralım,

                               Danişmend    Gazi'ye,   selâm    duralım,

                               Emrah'tan,   sevdaya   çare   soralım,

                               Sıla-yı    rahim   et,   çık   Niksar'a   gel.

 

                                                               İçmedin  mi,   Kepçeli'nin    Suyundan?

                                                               Vazgeç,   yad  elleri    sevme   huyundan.

                                                               Dönekse'den  in  de,   Kale   Boynu'ndan,

                                                               Sila-yı  rahim  et,   çık   Niksar'a   gel.

 

                               Kelkit    coştu   yine,   kuşu   kapıyor,

                               Mezrasında ,  Menderesle    yapıyor.

                               Kenarında,   Gövel   Ördek   ötüyor,       

                               Sıla-yı  rahim  et ,  çık   Niksar'a   gel.

 

                                                               Fatlı   ile   Talazan'ın   arası,

                                                               Niksarlı'ya   Yaradan'ın   mirası,

                                                               Bize   geldi,   hizmet   etme  sırası,

                                                               Sıla-yı   rahim  et,   çık   Niksar'a   gel.

 

                               Karşıbağ'ın   zoğalları,   kızardı,

                               Emrah,   Koşmaları (n)  burda  yazardı.

                               Söylediklerimi ,   etme,   göz  ardı,

                               Sıla-yı  rahim  et,  çık  Niksar'a  gel.

 

                                                               Bir   başkadır,   Cızlağıyla,   Güdül'ü,

                                                               Başka  kokar,  Menekşesi,   Sümbülü.

                                                               Hoyrat  koparmasın,   tomurcuk    gülü,

                                                               Sıla-yı  rahim  et,  çık  Niksar'a  gel.

 

                               Çökeliklisine ,   doyum   olmuyor,

                               Katmer'i  de,   ondan   geri  kalmıyor,

                               Bazlama'yı,   genç   nesiller   bilmiyor,

                               Sıla-yı  rahim  et,   çık  Niksar'a   gel.

 

                                                               Kulağına,    Altın  Küpe   takılır,

                                                               Parmak  yapar,  ilif-ilif   dökülür.

                                                               Hem   Yaz'ın,  hem   Kış'ın,  kahrı  çekilir,

                                                               Sıla-yı  rahim  et,   çık   Niksar'a   gel.

 

                               Niksar'lım   seveni,   daha  çok   sever,

                               Hem   saygı  gösterir,  he-mi,   de   över,

                               Leylek  Giliği'ni ,   özlersen   eğer,

                               Sıla-yı   rahim  et ,  çık   Niksar'a  gel.

 

                                                               Bir  başkadır,  Şahinli'nin  yoğurdu,

                                                               Harmanlar  alındı,   tığlar   savruldu.

                                                               Helva   için,   unlar  bile   kavruldu,

                                                               Sıla-yı   rahim   et,   çık   Niksar'a   gel.

 

                               Yeni  nesil   yapmaz  oldu,  Gevreği,

                               Eskidir'de  yemek   gerek,   böreği,

                               Bir  zamanlar  marka   olmuş   çöreği,

                               Sıla-yı   rahim   et ,   çık   Niksar'a   gel.

 

                                                               Lâdik'de   üzüm  ye,   sorma  bağını,

                                                               Ağız   tadı  ile  sar,   yaprağını,

                                                               Belli  ki  özledin ,  Tere   Yağını,

                                                               Sıla-yı   rahim   et.,   çık   Niksar'a   gel.

 

                               Ayvaz   Suyu,  çok   dertlerin    devası,

                               Bir  başkadır,  Ketendere   havası.

                               İçine  düşerse,  Niksar  sevdası,

                               Sıla-yı   rahim   et,   çık   Niksar'a  gel.

 

                                                               Zoğal   gibi,   Epsimara   buğdayı,

                                                               Özenip  yaratmış  Allah,   doğayı.

                                                               Her  yanı  bir  Cennet,   bahar   her   ayı,

                                                               Sıla-yı  rahim  et,   çık  Niksar'a   gel.

                              

                               Ayvalar  sarardı,  kızardı  Narı,

                               Hem   Buğday  ekilir,  hem   Cücül   Darı.

                                Telli   Kavununu   özle  de   bari,

                               Sıla-yı   rahim  et,   çık  Niksar'a  gel.

 

                                                               Cennet   bu  topraklar,  sahra,  çöl  değil,

                                                               Ördek  uğramayan,   susuz  göl  değil,

                                                               Dalına  Kargalar  konan,  gül  değil,

                                                               Sıla-yı   rahim  et,   çık   Niksar'a   gel.

 

                               Gem   vuruldu,   Çanakçı'nın   bendine,

                               Coşup  akamıyor,   kendi  - kendine,

                               Çare  bulak ,  şu   feleğin   fendine,

                               Sıla-yı   rahim  et,  çık  Niksar'a  gel.

 

                                                               Kalesine  çık  da,   seyret   ovayı,

                                                               Yaylada   bulursun,   derde   devayı,

                                                               Leylek    bile ,  terk   etmiyor   yuvayı,

                                                               Sıla-yı   rahim  et ,  çık   Niksar'a   gel.

 

                               Sineyi  yaralar,   hicranın   oku,  

                               Karmakarış   oldu,   bozuldu  doku,

                               Ayrılık,   bizlere   kalmasın  baki,

                               Sıla-yı   rahim  et,  çık   Niksar'a   gel.

 

                                                               Çöküşü   gördükçe,   basıyor   hüzün,

                                                               İster  baharda   gel,  istersen    güzün,

                                                               Senin  de   çorbada   bulunsun   tuzun,

                                                               Sıla-yı  rahim  et  ,çık  Niksar'a  gel.

 

                               Atılım  günleri,   olmalı  yakın,

                               Niksar'lı   kimliğin,  gel,  sen  de   takın.

                               Yılanlı  Köprü'yü,   unutma   sakın,

                               Sıla-yı   rahim   et ,  çık   Niksar'a   gel.

                                                              

                                                               Çıkıver  de,   Harmancığın   düzüne,

                                                               Ovaya   bak,  ne   görünür   gözüne,

                                                               Gönül   koyma,  küsme,  benim   sözüme,

                                                               Sıla-yı   rahim   et,  çık   Niksar'a   gel.        

             

                               Modern - mamur   görmek   için,   Niksar'ı,

                               Niksar  Gül  Bahçesi,  sen  de   ol  arı.

                               El - ele   verip   de,   yapalım  balı,

                               Sıla-yı  rahim  et,   çık   Niksar'a   gel.

 

                                                               Fidanları,   türkü  ile  taçlandı,

                                                               Bürükleri,    ibrişimle  işlendi,

                                                               Bahar   geldi,  Cennet   gibi   süslendi,

                                                               Sıla-yı  rahim  et,  çık   Niksar'a   gel.

 

                               Uzak  durma  öyle,  olma   bi-vefa,

                               Bitsin,   Niksarlı'nın   çektiği  cefa,

                               İhmal  günlerini,   kaldırak   rafa,

                               Sıla-yı  rahim  et,  çık   Niksar'a   gel.

 

                                                               Niksarlı'ysak;   Niksar'ı  çok  sevelim,

                                                               Dürüst  olup,  doğruları   övelim,

                                                               Riyakârı,   meclislerden   kovalım,

                                                               Sıla-yı   rahim  et,   çık   Niksar'a   gel.

 

                               Nice  hatıralar,   kaldı  derinde,

                               Keşfi  Meydanı'nda ,  Pazar  Yeri'nde,

                               Yad  etmek   istersen,   günün   birinde,

                               Sıla-yı  rahim  et,  çık   Niksar'a   gel.

 

                                                               Arasta 'da,  aşina   yüz,   ararsan,

                                                               Bizim  kuşak  duruyor  mu,  sorarsan,

                                                               Merhem   olup,   bir  yarayı   sarsan,

                                                               Sıla-yı   rahim   et,   çık  Niksar'a   gel.

 

                               Fidan'ın  yüzü  mah,  kaşı  kemandır,

                               İpek  Libas   ile,   onu   donandır,

                               Niksar'lı  dost  gözler,   hayli   zamandır,

                               Sıla-yı  rahim  et,  çık   Niksar'a   gel.

 

                                                               Beraber   ağlayıp,  birlikte  gülek,

                                                               Bir  dilim  ekmeği,  ikiye  bölek,

                                                               Niksar'a   hizmeti,   ibadet  bilek,

                                                               Sıla-yı  rahim  et,  çık   Niksar'a   gel.

 

                               Bu   bendeki   tutku,   bir   kara   sevda,

                               Olmasın  diyorum,    emekler   heba,

                               El-ele    verip  de,   gösterek    çaba,

                               Sıla-yı   rahim   et,   çık   Niksar'a   gel.                    

 

                                               Neden   bu  durgunluk,  bu  çöküş  niye?                                                            

                                               Kimlere  gidelim  bir  çare  diye?

                                               TARİH'İN   BAŞKENTİ,  dönmesin   köye,

                                               Sıla-yı   rahim  et,  çık   Niksar'a  gel.

            

                                                               Niksar  senin,  sen  Niksar'ın,   canısın,

                                                               Hayat   veren,   damardaki  kanısın,

                                                               Torunlar  da,  birbirini  tanısın,

                                                               Sıla-yı  rahim  et,  çık  Niksar'a  gel.

 

                               Hacı  Ahmet  Niksarî'yi,  severler,

                               Niksar'da  medfundur,   bir  çok  değerler,

                               Sıla-yı   rahim'i ,  ibadet   derler,

                               Sıla-yı  rahim  et,  çık  Niksar'a  gel.

 

                                                               Tarihte  namı  var,  değil  ki,  dünsüz,

                                                               Niksar  sensiz  olmaz,  send(ol)ma   onsuz,

                                                               Hizmet  edenlere,  saygımız  sonsuz,

                                                               Sıla-yı   rahim  et,  çık   Niksar'a   gel.

 

                               Dostlarına,   yollarını   gözletme,

                               Ataların   Kemiğini,   sızlatma,

                               Davete  icabet   sünnet,  naz  etme,

                               Sıla-yı   rahim  et,  çık   Niksar'a   gel.

 

                                                               Ben;  Niksar'dan   usanmadım,  bezmedim,

                                                               Doğruları   yazdım,  yalan   düzmedim,

                                                               Hislerimin,   birçoğunu   yazmadım,

                                                               Dinlemek   istersen,   çık   Niksar'a   gel.

 

                               Gülistan'ın   goncaları,  solmadan,

                               Hatıralar,   bir-bir    tarih   olmadan,

                               Ecel    gelip,  kapımızı  çalmadan,

                               Sıla-yı   rahim  et,  çık   Niksar'a   gel.

 

                                                               NİKSARLI    gamlandı,  son   demlerinde,

                                                               Niksar   Sevdası   var,   benim   gönlümde,

                                                               Bu  bahar  olmazsa    günün   birinde,

                                                               Sıla-yı   rahim   et,  çık   Niksar'a   gel.

 

                                                                    Niksar   1983

                                                                    SELÂHADDİN    GÜMÜŞAY

 

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Harika
Fayık SEÇKİN 2013-08-23 21:12:17
Eline,diline,yüreğine sağlık Selahattin abi.Nede güzel anlatmışsın Niksar'ı.Umarım Niksarlı olup ta,Niksar'ı unutanlara küpe olur.Teşekkürler.
Harika
ruhi akça 2013-08-23 19:19:58
Selahattin ağabey gerçekten bravo bayıldım,tebrik ederim..
Niksarlı'ya çağrı
Em.Alb.Ahmet AYBAK 2013-08-21 12:13:27
ELLERİNE , GÖNLÜNE SAĞLIK HOCAM.NİKSAR VE NİKSARLI İÇİM MÜKEMMEL BİR ŞİİR YAZMIŞSIN.TEBRİKLER
Toplam 3 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer yazıları...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
400